ИНФОРМАТИВЕН ТЕКСТ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Alpar International Transportation Tourism and Trade Inc. Како (наведени како Alpar Turizm), ние посветуваме најголемо внимание на заштитата и безбедноста на вашите лични податоци. Во тој контекст, во согласност со Законот за заштита на личните податоци бр. , информирани сме за начините на кои се собираат вашите лични податоци, целите на обработката, правните причини за обработка и вашите права. Како контролор на податоци, сакаме да ве просветлиме и информираме на најтранспарентен начин.
Цел на обработка
Вашите лични податоци, со цел да се обезбеди услуга од Alpar Turizm,
 • Вашите информации за билети и резервации,
 • Вашето име и презиме, телефонски број и информации за лична карта и пасош,
 • Вашето патување и информации за рутата,
 • Детали за вашите билети и резервации,
 • Вашите информации во врска со инструментите за наплата и плаќање,
 • Вашите гласовни снимки собрани преку нашиот центар за повици,
 • Вашата камера/видео/фото записи собрани за безбедносни цели,
 • Вашите здравствени податоци собрани за исполнување на нашите законски обврски во врска со несреќи,
 • Вашите информации во врска со плаќањето и примањето рефундирање,
 • Информации за вашите лични интереси,
 • Информациите што им ги дадовте на нашите вработени во рамките на вашите барања и поплаки во врска со производите и услугите,
 • Вашите информации за користењето на нашата веб-локација, мобилните апликации и другите канали за комуникација,
 • За корисниците на нашата веб-локација, вклучително и информации за компјутер/хардвер и поврзување, статистика за прегледување страници, информации за сообраќајот до и од страницата, податоци/податоци за реклами во врска со рекламите емитувања, IP адреси и стандардни информации за веб-дневник/стандардни информации за веб-дневник, друго информации што произлегуваат од вашата посета, користење на нашите услуги, интеракција со нашата содржина и реклами;
 • Спроведување на потребните оперативни активности во рамките на Алпар Туризам,
 • Преземање на потребните чекори во врска со донесувањето, спроведувањето и реализацијата на комерцијални одлуки од страна на Alpar Turizm,
 • Обезбедување на правна сигурност на луѓето со кои имаме деловни односи и Alpar Turizm што произлегува од овие односи,
 • Се обработува во согласност со членовите 5 и 6 од Законот за целите на реализација на организациите организирани од Алпар Туризам.
Страните на кои се пренесуваат податоците и целта на преносот
Вашите лични податоци може да се споделат со деловни партнери, вработени, даватели на услуги (вклучувајќи компании и консултанти кои обезбедуваат cloud computing и други ИТ услуги) и агенции, во согласност со членовите 8 и 9 од Законот, во рамките на целите наведени во овој Информативен текст за обработка на лични податоци и агенциски компании, акционери и филијали, овластени административни органи во земјата и странство во согласност со важечките закони и други релевантни лица и организации во согласност со законските обврски, даватели на услуги за информатичка технологија со цел да се обезбеди јавна безбедност и исполнување на обврските што произлегуваат од законските прописи кои се во сила во земјите каде што се патува. , софтверски услуги и други даватели на услуги за аутсорсинг, даватели на услуги за хостирање, компании за товар и логистика, адвокатски фирми, софтверски компании за управување со жалби и безбедност , агенции, консултантски компании, канали за социјални медиуми, нашите групни компании и нашите акционери, деловни партнери, добавувачи, може да се пренесе на овластени јавни институции и приватни лица. Alpar Turizm може да ги сподели вашите кориснички информации со Google и/или Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat со користење на услугите на Google Customer Match и Facebook Custom Audience за целите на рекламирање. Услугата Google Customer Matching му овозможува на Alpar Turizm да стигне до вас со таргетирање преку рекламната мрежа на Google (на пример, Пребарување, Gmail и YouTube) и да ги користи вашите кориснички информации за да гледа маркетинг пораки прилагодени на вас. Корисниците на Google можат да ги контролираат рекламите што ги гледаат на услугите на Google, вклучително и рекламите за „совпаѓање со клиенти“, во поставките за реклами на Google. Овде можете да видите како детално да ги исклучите поставките за рекламирање. Во рамките на услугата Facebook Custom Audience, Alpar Turizm може да ви понуди реклами и кампањи преку Facebook и/или други апликации во сопственост на Facebook со таргетирање. Овде можете детално да видите како можете да ги промените вашите преференции за рекламирање. Веб-страницата Alpar Turizm користи Google Analytics. Податоците што ги добиваме од Google Analytics ни овозможуваат да ја оптимизираме нашата веб-страница според преференциите на нашите клиенти. Овие податоци, вклучувајќи ја и вашата IP адреса, се хостирани од Google на сервери во САД. Погледнете ја Политиката за приватност на Google за повеќе информации. Нашата веб-страница користи колачиња. „Колаче“ е податок што може да се испрати до вашиот прелистувач. Вашиот прелистувач може да складира колачиња на вашиот систем во согласност со опциите што ќе ги изберете. Колачињата вклучуваат информации за вашиот оперативен систем, тип на прелистувач, IP адреса итн. собира информации. Така, серверот што ја хостира нашата веб-страница може да го следи вашиот прелистувач и страниците што претходно сте ги посетиле, но колачињата ни овозможуваат да ви покажеме, на пример, услуга/производ што претходно сте го додале во вашата кошничка при вашите последователни посети. , интернет прелистувачите се предефинирани за автоматски да прифаќаат колачиња. Прелистувачите може да се постават да блокираат колачиња или да го предупредуваат корисникот кога ќе се испрати колаче до уредот. Бидејќи управувањето со колачињата варира од прелистувач до прелистувач, можете да се повикате на менито за помош на прелистувачот за детални информации. Имате можност да прифатите или одбиете колачиња со менување на поставките на вашиот интернет прелистувач. За да дознаете како да ги промените поставките на вашиот прелистувач или да бришете колачиња, погледнете ги упатствата на вашиот прелистувач.
Обработката е предмет на согласност
Дополнително, доколку се согласите, вашите лични податоци може да се користат за промоција и промоција на производи и/или услуги, специјални кампањи, рекламирање, таргетирање, анализа итн., вклучувајќи ја целта за споделување известувања за кампања, најави за нови производи и вкрстени – можности за купување, во согласност со вашата согласност. Може да се обработува и складира за цели како што се и може да се сподели со Alpar Turizm, вклучително и трети страни од кои се добиваат услуги во овој контекст, деловните партнери и добавувачи на Компанијата, законски овластени јавни институции и организации и правни лица од приватно право .
Начин на наплата и правна причина
Вашите лични податоци може да бидат собрани од Alpar Turizm со автоматски или неавтоматски методи од сите видови пишани, усни и електронски медиуми за да се користат за целите наведени во овој Информативен текст во врска со обработката на личните податоци. Вашите лични податоци може да се обработуваат и пренесуваат за условите и целите за обработка на личните податоци наведени во членовите 5 и 6 од Законот и за целите наведени во овој Информативен текст за обработка на лични податоци.
Период на чување на лични податоци
Alpar Turizm ќе ги задржи личните податоци за периодот што го бараат целите наведени во овој Информативен текст за обработка на лични податоци и соодветното законодавство. Дополнително, во случај на каков било спор што може да настане помеѓу Alpar Turizm и сопственикот на податоците, личните податоци може да се чуваат за ограничен временски период и за периодите на ограничување утврдени во согласност со релевантната легислатива, со цел да се обезбедат потребните одбрани. во рамките на спорот.
Мерки на претпазливост и обврски во врска со безбедноста на податоците
Алпар туризам,
 • Без незаконска обработка на лични податоци,
 • да се спречи незаконски пристап до лични податоци и
 • зачувување на лични податоци
се обврзува да ги преземе потребните технички и административни мерки за да обезбеди соодветно ниво на безбедност и да ги изврши потребните инспекции. Alpar Turizm нема да ги открие личните податоци што ги добил на никого друг со прекршување на овој Информативен текст во врска со обработката на личните податоци и релевантното законско законодавство и нема да ги користи за други цели освен за обработка.
Вашите права според законот
Во согласност со член 11 од Законот, како сопственици на податоци;
 • Дознавање дали се обработуваат личните податоци,
 • Барате информации доколку се обработени лични податоци,
 • Дознавање на целта на обработката на личните податоци и дали тие се користат за нивната намена,
 • Познавање на трети страни на кои се пренесуваат личните податоци дома или во странство,
 • Барање корекција на личните податоци во случај на нецелосна или неправилна обработка и барање за преземените активности во овој контекст да бидат известени трети лица на кои им се пренесени личните податоци,
 • Бара бришење или уништување на личните податоци во случај причините кои бараат обработка повеќе не постојат, иако се обработени во согласност со одредбите од Законот бр. контекст да бидат известени трети лица на кои се пренесени личните податоци,
 • Противност на појавата на резултат против поединецот преку анализа на обработените податоци исклучиво преку автоматски системи,
 • Имате право да барате надомест на штета во случај на штета поради незаконска обработка на лични податоци.
Вие, како сопственици на лични податоци, може да ги доставите вашите барања во врска со вашите права во писмена форма на адресата „Büyük İstanbul Otogarı No: 95-96 Bayrampaşa / İSTANBUL“ или, доколку ја има, преку адресата на е-пошта што претходно сте ги известиле Alpar Turizm и регистриран во системите Alpar Turizm Доколку биде проследен на info@alparturizm.com.tr истиот ќе биде евалуиран и финализиран во рок од 30 (триесет) дена. Во барањата поднесени од сопственикот на податоците, име, презиме, потпис на сопственикот на податоците доколку е напишано барањето, TR ID број или националност ако е странец, број на пасош или матичен број, доколку ги има, адреса на живеење или деловна активност за известување, е-пошта Потребна е адреса за известување, доколку има, телефон и број на факс и предмет на барањето. Ако одговорот на апликацијата е даден на медиум за снимање како што е ЦД или флеш меморија, Alpar Turizm може да му наплати на сопственикот на податоци што бара такса еднаква на цената на медиумот за снимање.