Rreth nesh

Kompania jonë është themeluar me 01.04.1972 në vendet Bullgari, Maqedoni, Kosovë, Greqi, Shqipëri, Malin e zi, Azerbejxhan bëjmë ekspozitë të regullt.

Vizioni ynë:

Besimi në transportin rrugor, në autostradë, shërbimet të përsipërta dhe kualiteti i produkteve, rehatie vazhdueshme me arritjen në kohë gjithmonë është institucion i parë që preferohet dhe këshillohet.

Misioni ynë:

Masa të matura që udhëtimi të jetë i sigurtë dhe i rehatshëm që e bënë zhvillimin e vazhdueshëm gjithmonë prezenton shërbimi me të mirë dhe produketet për pasagjerët tanë duke ritur efikasitetin e vazhdueshmëm.
rritja e sipërme e mesatarëve te sektorit e siguron vazhdimësinë e trendit.
risi të ndjeshme, të gjithë puntorët eksporte në biznes si një ekipë Alpar Turizëm mundohen që ta shfaqin gjithmonë më mirë.
Në emër të cdo aspekti të zhvillimt të shoqërisë, arsimit, shëndetësisë duke mbështetur punën e bërë në fushën e artit, dhe me kulturën e solidaritetit e shtetësisë se që përmbushjen e detyrave të tyre e bënë në mënyrën
më të mirë së bashku me të gjithë e bëjmë vazhdimin në rrugën tonë.